DNA Plus

info centar

SA062 005 002

BL070 310 525

Želite li da mi pozovemo Vas?

Poštovane kolege,

Naučna dostignuća u oblasti genetike i molekularne biologije omogućavaju uspješno liječenje nekih do sada neizlječivih oboljenja, najčešće iz grupe urođenih poremećaja metabolizma i urođenih endokrinopatija. Većina djece sa pomenutim nasljednim poremećajima se rađa zdrava, a prvi simptomi bolesti se primjećuju tek nakon nekoliko sedmica, mjeseci ili godina kada su mogućnosti za potpuno izlječenje svedene na minimum. Ta činjenica je nametnula potrebu ranog otkrivanja poremećaja, prije nego što se jave klinički uočljivi simptomi.

Većina bolesti iz grupe urođenih metaboličkih poremećaja nasljeđuje se po takozvanom recesivnom tipu, kada su oba roditelja zdravi prenosioci a kombinacijom njihovih patoloških gena nastaje klinički ispoljen oblik bolesti kod djeteta. Nema boljeg načina kojim bi se u cjelokupnoj populaciji novorođenčadi izdvojila ona kod koje treba tražiti određenu nasljednu bolest od laboratorijskog skrininga svakog djeteta do pet godina života. Poremećaji otkriveni u tom životnom periodu u mnogo slučajeva mogu se prevenirati čime se sprječava nastanak bolesti ili adekvatnom pravovremenom terapijom smanjiti posljedice već vidljivih simptoma.

DNA Plus centar za humanu genetiku razvija i usavršava skrining programe na području kliničkih genetskih testova nove generacije. Experti u domenu genetike i molekularne biologije rade u automatizovanim, ultramodernim laboratorijama I primjenom najsavremenije laboratorijske tehnologije (HRMA – High Resolution Melt Analysis) za genetske analize, omogućavaju novi pristup u prevenciji i terapiji genetskih poremećaja.

DNA Plus centar za humanu genetiku, mreža od 100+ laboratorija i 1000+ ljekara, međunarodne pokretne laboratorije koje se postavljaju tamo gde postoji potreba, oko 5000 uzoraka dobijenih od novorođenčadi i oko 1200 prenatalnih uzoraka ispituje mjesečno,  ima 20 stalno zaposlenih eksperata sa dugogodišnjim iskustvom u analiziranju rezultata i davanju medicinskoh mišljenja.

Ekskluzivna usluga DNA Plus omogućava potpuno novi pristup novim saznanjima u oblasti genetske prevencije. Ekspertski tim genetičara, molekularnih biologa i medicinskih stručnjaka spreman je da svoje iskustvo podijeli sa Vama i u svakom trenutku stoji Vam na raspolaganju.