DNA Plus

info centar

SA062 005 002

BL070 310 525

Želite li da mi pozovemo Vas?

Novosti

Zašto su važne DNK analize?

U proteklih nekoliko godina, DNK analize postaju sve sofisticiranije. Sada testovi mogu da pokažu cijelu genetsku mapu neke osobe i objasne sve njene zdravstvene probleme...

detaljnije »

Roditelji prenose genetske mutacije na dijete

Kod ljudi se, kako se procenjuje, oko 60 novih genetskih mutacija prenese sa roditelja na njihovo dijete, pokazali su rezultati kanadskog istraživanja

detaljnije »

Životna sredina i geni

Prema rezultatima istraživanja objavljenog u "New England Journal of Medicine", faktori životne sredine i način života mogli bi imati veću ulogu u nastanku karcinoma nego genetski faktori...

detaljnije »

Novo oružje protiv tumora na mozgu

Proučavanje gena i genetskih mutacija omogućilo je naučnicima da otkriju mogućnosti za nove terapije...

detaljnije »

Nasljedni metabolički poremećaji

Većina ljudi sa nasljednim metaboličkim poremećajima ima defektni gen koji dovodi do nedostatka enzima. Postoje stotine različitih genetskih poremećaja metabolizma, a njihovi simptomi, liječenje, kao i prognoze variraju...

detaljnije »

Argininemija

Argininemia, (arginase deficiency) je autosomni recesivni poremećaj urea ciklusa, gde nedostatak enzima arginaze uzrokuje nakupljanje arginina i amonijaka u krvi...

detaljnije »

Fenilketonurija (PKU)

Fenilketonurija, odnosno PKU, je nasljedna metabolička bolest koja dovodi do neuroloških problema i teškog poremećaja u razvoju kada se liječenje ne započne veoma rano (a mora da se sprovodi tokom cijelog života)...

detaljnije »