DNA Plus

info centar

SA062 005 002

BL070 310 525

Želite li da mi pozovemo Vas?

DNA PLUS

Centar za humanu genetiku

DNA Plus centar za humanu genetiku osnovan je 2009. godine, pod vođstvom dr Daniela Wallerstorfera i djeluje na području kliničkih genetskih testova. Kroz brojna partnerstva sa međunarodno priznatim laboratorijima, ljekarima, genetičarima i naučnicima, predstavlja centralnu platformu za više od 400 različitih genetskih testova.

DNA Plus centar za humanu genetiku radi u automatizovanim, ultra modernim laboratorijama, odobrenim od strane najrigoroznijih evropskih regulatornih tijela i predstavlja pionira u osnovnoj tehnologiji razvoja analize visoke rezolucije (HRMA - high resolution melt analysis). Time je omogućen novi nivo pouzdanosti i preciznosti genetičkih analiza.

DNA Plus centar za humanu genetiku se fokusira na nove mogućnosti u personalizovanoj genetici. To omogućava da cjelokupna populacija ima uvid u sve prednosti genetske tehnologije u svrhu prevencije bolesti.

Svaka osoba nosi nasljedne genske poremećaje koji povećajaju rizik od razvijanja određenih bolesti. Saznanje o svim ličnim predispozicijama omogućava svakome da na vrijeme preduzme preventivne mjere prije nego što se bolest razvije. DNA Plus centar za humanu genetiku ima za cilj da sve ove nove mogućnosti budu svima pristupačne, dok sistem zdravstvene njege konačno ne prihvati nove tehnologije.

Kako se sve genetske analize rade u certifikovanoj laboratoriji za genetiku u Njemačkoj, korisnik je siguran da se analize rade po najvišim standardima kvaliteta koje reguliše europski zakon za genetske tehnologije. Svi testovi koje radi DNA Plus centar za humanu genetiku su naučno odobreni i certifikovani od strane države.

DNA Plus genetski testovi podrazumjevaju:

► Analizu gena za koje je naučno potvrđeno da su rizični
► Analizu gena koji nose najčešće poremećaje kod cjelokupne populacije
► Analizu gena koji imaju predispoziciju za razvoj neke bolesti, a koja može da se liječi ili preduprjedi.

DNA Plus ne sprovodi:

► Genetska testiranja  bolesti na koje ne može preventivno da se utiče ili ne postoji mogućnost liječenja bolesti.

Strogi etički principi i visok stepen zakonske regulative za uslugu genetskog testiranja, u Austriji i Njemačkoj, su odlična osnova za individualno genetsko testiranje u svrhu prevencije.

Pošalji prijatelju Odštampaj Objavi na