DNA Plus

info centar

SA062 005 002

BL070 310 525

Želite li da mi pozovemo Vas?

MEDICINSKI IZVJEŠTAJ

DETALJAN I SADRŽAJAN

Nakon detaljno sprovedenih analiza roditeljima se na kućnu adresu dostavlja personalizovani izvještaj za svako dijete pojedinačno. Izveštaj na više od 20 strana obuhvata rezultate detaljne istrage 101 bolesti sa lako razumljivim objašnjenjima.
Medicinski izvještaj je preveden na naš jezik i podijeljen u tri segmenta.

1. Prvi segment je u formi tekstualnog izvještaja namijenjenog isključivo roditeljima sa detaljnim informacijama o eventualno otkrivenoj bolesti kao i detaljnim uputstvom o daljim koracima. Izvještaj je prilagođen roditeljima koji nemaju medicinskog znanja.

2. Drugi segment je namijenjen ljekarima takođe je u tekstualnoj formi. Sadrži preciznije informacije o bolesti kao i preciznije odrednice sa preporukama o daljem liječenju i/ili prevenciji.

3. Treći segment izvještaja su tehnički podaci sa pratećim grafikonima koji doprinose jednostavnijem i preciznijem čitanju rezultata.

PODRŠKA EKSPERATA

Ukoliko se DNA Baby 100+ testom utvrdi postojanje neke od bolesti, roditeljima i ljekarima na raspolaganju stoji više od 20 eksperata koji rade puno radno vrijeme, sa višegodišnjim iskustvom u analiziranju rezultata i davanju medicinskih savjeta.

Ekspertski tim genetičara i molekularnih biologa priprema lični zdravstveni izvještaj vašeg djeteta.