DNA Plus

info centar

SA062 005 002

BL070 310 525

Želite li da mi pozovemo Vas?

Veoma lako možete zaštititi svoje dijete uz DNA BABY 100+

NARUČIVANJE

1. Prvi korak ka sprovođenju skrininga Vašeg djeteta je da se prijavite.

To možete učiniti na sljedeće načine:
a) POZIVOM INFO CENTRA 062 005 002 za Sarajevo, ili 070 310 525 za Banja Luku.
b) POPUNJAVANJEM PORUDŽBENICE >> naručujem >

2. Na kućnu adresu će Vam biti dostavljen set za uzorkovanje urina djeteta kao i prateća dokumentacija.

UZORKOVANJE URINA I SLANJE U LABORATORIJU

3. Uzorkovanje urina se obavlja veoma jednostavno prema uputstvu dostavljenom uz set.
4. Nakon uzorkovanja urina, neophodno je popuniti narudžbenicu i potpisati je.
5. Priloženom kovertom iz seta dostavit ćete nam uzorak urina sa popunjenim obrascem.

ANALIZIRANJE UZORKA

6. Dostavljeni uzorak urina se u laboratorijama DNA Plus više puta detaljno analizira gashromatografijom i masspektrometrijom nakon čega se dobijaju veoma precizni i pouzdani rezultati.

IZVEŠTAJ

7. U roku od 3-4* sedmice dobit ćete rezultate zajedno sa izveštajem za Vašeg ljekara i eventualne preporuke za djelovanje. Sveobuhvatni izvještaj ima više od 20 stranica – sa lako razumljivim objašnjenjima i analizama.

* standardni rok za dostavu rezultata je 3-4 sedmice, ali se pod posebnim uslovima može obaviti i u roku od 10 dana ukoliko postoji potreba za hitnim testiranjem

Od kojih posljedica možete zaštititi svoje dijete?

Više od 100 metaboličkih poremećaja - bolesti i komplikacija obuhvaćeno je DNA Baby 100+ testom, postoji velika vjerovatnoća prevencije ili liječenja na vrijeme. Neka od oboljenja i problema su: usporen razvoj, oštećenje mozga u kasnijem uzrastu, abnormalnosti imunološkog sistema, tjelesni invaliditet, mentalna retardacija, hronične kožne bolesti, napadi, problemi sa govorom, poteškoće sa učenjem, hiperaktivnost i agresivnost, loš apetit i mnoge druge bolesti, pogledajte detaljnije >>>