DNA Plus

info centar

SA062 005 002

BL070 310 525

Želite li da mi pozovemo Vas?

DNA Baby 100+ je sveobuhvatan i precizan preventivni pregled za bebe i djecu do 5 godina

Idealna briga o bebama i djeci

Imajući u vidu da se mogućnost preventivnog djelovanja i liječenja sa godinama smanjuje, kao i da određeni metabolički procesi mogu ozbiljno oštetiti organizam tokom ranog razvoja, DNA Baby 100+ je namjenjen prvenstveno djeci do navršene pete godine starosti.

Testiranje je podjednako važno kako za bolesnu, tako i za zdravu djecu.
Najveći broj roditelja u Evropi se odlučuje za testiranje svoje zdrave djece kako bi otklonili bilo kakvu sumnju da postoje određeni skriveni metabolički poremećaji koji mogu ozbiljno naškoditi njihovom djetetu.

Takođe, DNA Baby 100+ je dragocjena dijagnostička metoda za veliki broj djece koja imaju određene zdravstvene probleme, a čiji se uzrok, kao i eventualni tok liječenja, ne može dijagnosticirati sprovođenjem standardnih testova.

VAŽNO ZA VAS: Važno je znati da su mnogi ljudi nosioci genetskih poremećaja koji kod njih ne uzrokuju nikakve simptome, ali koji mogu da se jave kod njihove djece. Razvoj organizma novorođenčadi i djece, naročito u prvim godinama njihovog života je značajan zbog toga što nedijagnosticirane i neliječene bolesti nose negativnije posljedice po buduće zdravlje mališana.

Precizna analiza iz uzorka urina

Istraživanja su pokazala da su znaci svih bolesti koje obuhvata DNA Baby 100+ abnormalni metabolički proizvodi u urinu djeteta. Uzorak urina lako se uzima: natopite filter papir urinom Vašeg djeteta i pošaljete ga u laboratoriju. Uzorak se zatim analizira gasnom hromatografijom i mas - spektrometrijom. Ove metode otkrivaju sve abnormalnosti u sastavu urina, na osnovu kojih sa sigurnošću može da se kaže o kojoj se nasljednoj bolesti radi.

Ove bolesti, ukoliko se na vrijeme otkriju, mogu da se liječe medicinskom terapijom ili preveniraju i na taj način se može ublažiti napredak bolesti ili čak spriječiti njen nastanak.

DNA Baby 100+ analizira samo one bolesti koje se mogu spriječiti ili liječiti. To Vam daje sigurnost da u svakom slučaju možete na vrijeme reagovati.