DNA Plus

info centar

SA062 005 002

BL070 310 525

Želite li da mi pozovemo Vas?

Najčešće postavljena pitanja

Moje dijete je nedavno bilo na ljekarskom pregledu i zdravo je. Da li ipak ima smisla raditi preventivni skrining?

Da. Mnoge od analiziranih bolesti razvijaju očigledne simptome samo u određenim situacijama i zbog toga se mogu previdjeti prilikom “ljekarskog pregleda”. Neke od bolesti se čak razvijaju nakon par ili više godina.

Nakon rođenja rade se analize  tzv. „skrining novorođenčeta“ kada se ispituju samo tri bolesti. DNA BABY 100+ ispituje da li beba ima neke od 100 genetskih bolesti – da bi se, za svaki slučaj, što ranije mogli zaštititi.

Za koji uzrast je test prikladan?

Za djecu od 0-5 godina. Najbolje je uraditi test što ranije (ali ne prije 48 sati od rođenja), jer u ranoj fazi postoji najviše opcija za liječenje. Za stariji uzrast efikasnost  liječenja na osnovu skrininga se smanjuje,  zbog toga je test koristan za djecu do 5 godina.

Da li se mogu testirati i starija djeca i odrasli?

U principu da. Preventivni skrining se može raditi u bilo kom uzrastu, ali je za starije osobe obično prekasno da se interveniše jer je bolest u toku. U tom slučaju, test služi samo za identifikaciju postojeće bolesti dok je mogućnost intervencije i liječenja svedena na minimum. Zato se test radi u najranijem životnom dobu (do 5 godina) kada može da se utiče na pojavu i razvoj bolesti.

Moje dijete je ispitano na genetske bolesti odmah nakon porođaja. Da li ipak ima smisla raditi preventivni skrining?

Da. Takozvani “skrining novorođenčeta” u BiH podrazumeva anlizu krvi novorođenčeta na tri nasljedne bolesti. Poređenja radi, neke države u SAD već testiraju bebe na 45 bolesti i na taj način mnogima pomažu. DNA Baby 100+ je testiranje na 101 bolest i najobimnije ispitivanje ove vrste, zato ga koriste svuda u svijetu i korisno je za svako dijete. Pogledajte detaljan spisak bolesti >>

Zašto bi trebalo da testiram moje dete?

Zbog toga što ne prepoznate i neliječene genetske bolesti mogu veoma negativno uticati na razvoj djeteta. To može, na primjer, dovesti do fizičkih i mentalnih poremećaja, problema u razvoju, problema sa učenjem, loše ishrane, govornih mana  i mnogih drugih problema. DNA Baby 100+ analizom na vrijeme dobijate informaciju o potencijalnim poremećajima što znači da odmah može da se djeluje (u dogovoru sa ljekarom) preventivno ili terapijski i na taj način mogu se spriječiti zdravstvene posljedice. Pogledajte detaljan spisak bolesti >>

Možemo li nešto učiniti protiv svih tih bolesti ili uticati na njihov nastanak?

Da. Sve bolesti obuhvaćene analizom DNA Baby 100+  mogu se spriječiti zahvaljujući mjerama prevencije ili liječiti određenom terapijom. U svakom slučaju, pravovremeno liječenje je prednost za zdravlje djeteta, ukoliko se neka od bolesti na vrijeme otkrije.

Ja sam zdrava i u mojoj porodici nema ozbiljnijih bolesti. Da li ipak ima smisla preventivni skrining za moje dijete?

Da, zbog toga što su mnogi ljudi nosioci defektnih gena i genetskih poremećaja a  nemaju nikakve simptome. Ukoliko imate dvoje djece i oboje su nosioci bolesti, a da ne znaju, može se desiti da se samo kod jednog djeteta razvije bolest. Ove bolesti se skoro uvijek pojavljuju izolovano i teško se mogu otkriti bez preventivnog skrininga.

Imam dvoje dece. Da li je dovoljno da samo jedno uradi test?

Ne. Svako Vaše dijete dobija “mješavinu” gena Vas i Vašeg partnera. Zbog toga je moguće da je jedno Vaše dijete bolesno, a drugo zdravo. Zbog toga je važno testiranje oba Vaša djeteta. Jedini izuzetak su identični blizanci.

Da li nas saznanje o bolesti čini još bolesnijim?

Psihološki aspekt svakako ima uticaj na one koji razumiju rezultate DNA Baby 100+ analiza. Kod ovih bolesti određeni proces u organizmu djeteta nije ispravan. Pozitivan stav ne može promjeniti ništa, ipak, ovakav stav treba razmotriti prije ispitivanja. Napomena: ukoliko je potrebno konsultujte iskusnog psihologa.

Šta ako ne testiram dijete, a ono ima neku od bolesti?

Kod neke djece se bolest otkriva na osnovu simptoma i zatim se sprovodi terapija. To se uglavnom događa prilikom prvog značajnog pojavljivanja bolesti ili čak samo u stanju životne opasnosti. Kod druge djece, dijagnoza koja nije postavljena na vrijeme, može dovesti do težih poremećaja ili u najgorem slučaju do smrti djeteta. Mnogo djece, sa druge strane,  ima blage simptome koji ako se ne prepoznaju  mogu imati u većoj ili manjoj mjeri teške zdravstvene posljedice tokom čitavog života.

Da li treba da imam grižnju savesti što su mom detetu rađene samo “normalne analize” a ne i DNA Baby 100+?

Osnovni skrining za novorođenčad i bebe je dobar i ne treba da osjećate grižnju savesti. Sa DNA Baby 100+ pružamo Vam dodatne mogućnosti  da iskoristite sve prednosti savremene dijagnostike. Vi ćete donijeti pravu odluku, da li preventivni skrining ima smisla za Vaše dijete ili ne.

Da li je moguće popraviti defektne gene?

Trenutno nauka nije u mogućnosti i nije dozvoljeno da se geni mijenjaju kod ljudi. Moguće je ustanoviti koji genetski defekt prouzrokuje određene simptome ili bolesti a na neke od njih, kao što su metabolički poremećaji, može efikasno da se djeluje i da se djetetu obezbedi nesmetan rast i razvoj.

Da li je moguće uraditi testove na samo neke od bolesti?

Ne. DNA BABY 100+ je standardni paket u kojem se u automatizovanom procesu ispituje 101 bolest.

Koliko dugo se čekaju rezultati analize?

Rezultate dobijate poštom u obliku detaljnog  izveštaja, 3-4 sedmice nakon slanja uzorka urina djeteta. Uz izveštaj koji je lako razumljiv za Vas dobijate i izveštaj za Vašeg ljekara sa svim tehničkim detaljima.

Koliko su podaci sigurni?

Vaši podaci su potpuno zaštićeni. To zahtjevaju vrlo stroge pravne norme austrijskog i njemačkog zakona. Sva imena i lični podaci su šifrovani.

Da li je DNA Baby 100+ test naučno validan?

Naravno. Sve metode analize i tehnologija koja se koristi priznati su u cijelom svijetu. Izvještaji su zasnovani na naučnim činjenicama dobijenim laboratorijskim analizama.Izveštaji su identični za cijeli svijet, testiranja dostupna na međunarodnom nivou i mnoge poznate bolnice, univerziteti i klinike koriste ovaj test.

Koliko je precizna tehnologija?

Gashromatografija i masspektrometrija su najtačnije i najpreciznije tehnologije koje se danas koriste. Za svaku od 101 bolesti u mokraći se identifikuje višak metabolita  i to najdetaljnije i najtačnije od svih skrininga koji se trenutno koriste (recimo uobičajen “skrining novorođenčeta”).

Koje su glavne prednosti DNA Baby 100+?

1. Sa 101 bolešću to je najopsežniji test ove vrste.
2. Test se zasniva na najpreciznijim tehnologijama.
3. To je neinvenzivan test (test urina umesto krvi), što ga čini jednostavnim i moguće ga je uraditi u vlastitom domu.

Koliko često treba raditi preventivni skrining?

Samo jednom, budući da se test odnosi na genetske bolesti. Ukoliko se ništa ne otkrije, postoji mala vjerovatnoća da će se neka od analiziranih bolesti pojaviti u toku života.

Koliko su česte bolesti koje se analiziraju?

Bolest kao rezultat  ovog preventivnog skrininga pojavi se  kod jednog od 200 djece. Vjerovatnoća je relativno niska ali su zato prednosti u slučaju ranog otkrivanja bolesti ogromne. Zbog toga preporučujemo svim roditeljima DNA Baby 100+ ukoliko žele sveobuhvatno da planiraju zdravu budućnost svoga djeteta.